با خریداران همکاری کنید و از هر گفتگویی بهره ببرید

سیستم پنج مرحله ای مزیت برای مشتری:

1) انتظار

این مرحله آمادگی ، تحقیق و تحلیل است

2) آغاز

در نخستین تماس پنج کار را انجام دهید (( سلام و احوال پرسی ، توضیحاتی بدهید ، سوالاتی بپرسید ، گوش هایتان را تیز کنید و متمرکز شوید ))

3) بررسی

در حین گفتگو ، مشکلات ، فرصت ها ، خواسته ها و نیازهای مشتری را محک بزنید.

4) تسهیل

با مشتریان خود همکاری کنید . راه حلی برای مشکلات آنان در نظر بگیرید

5) تحکیم

تعهدی رسمی از خریدار بگیرید.

آمادگی، تعیین هدف ، موفقیت

 

blank

 

برنامه ی ((آمادگی،تعیین،هدف،موفقیت)) چهار گام دارد :

1) آماده شوید

پیشاپیش تدارک ببینید تا بهترین اهداف را برای ترسیم کنید

2) هدفتان را مشخص کنید

هدفتان را انتخاب و مسیری برای آن ترسیم کنید

3) برای موفقیت اقدام کنید

از مرحله ی برنامه ریزی به مرحله ی عمل بروید

4) جشن بگیرید

پیشنهاد ما  تکنیک های فروش موفق