ارتقای فردی
test-post
دو مفهوم کلی <<موفقیت>> و <<خوشبختی>> قرنهاست که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است،افراد زیادی از جمله ادیبان،دانشمندان، روانشناسان و... تحقیقات وسیعی دراین باره انجام داده اند که به نتیجه ی ثابتی نرسیدند. نویسنده ،روانشناس،سخنران مشهور و پرطرفدار ...
time3
مدیریت زمانهمانطور که می­‌دانید، زمان باارزش ­ترین دارایی زندگی انسان است که غیر­قابل­ توقف، غیر­قابل­ بازگشت و همواره درحال سپری شدن است. درنتیجه، بدیهی است که این داراییِ با ارزش را نباید بیهوده از دست داد. مدیریت زمان(time management) مهارتی ...
disc
تست دیسک (DISC) آزمون دیسک که نام درست آن مدل رفتارشناسی دیسک است،برای شناخت الگوی رفتاری انسانها مورد استفاده قرار می‌گیرد.حرف اول این چهار رفتار که (Dominance)برتری طلبی و (Influence )تاثیرگذاری و (Steadiness )ثبات و (Compliance) تطابق بودند، در کنار هم ...
عادت های روزمره افراد موفق جهان
آیا می خواهید موفق تر باشید؟ بسیاری از کارآفرینان موفق آرمانها و روالهای مشابهی را دارند که نقش مهمی در موفقیت آنها دارند.اگر به دنبال کارهای روزمره نهایی برای موفقیت هستید ، به این روالها و اعتقادات کارآفرینان موفق هر ...
توسط
تومان