3 مدل برای تشخیص ((مهم ترین)) کارها

دسته بندی :ارتقای فردی 1 شهریور 1399 علیرضا بشیری راد 67

هدف اصلی فرآیند مدیریت روند کار این است که بتوانید به  راحتی در هر برهه از زمان در مورد آنچه انجام می دهید، تصمیمات مناسب و معقولانه ای بگیرید.

مبارزه ی اصلی تغییر حالت از «امیدوار باشید که تصمیم درستی گرفته ای» به «اطمینان داشته باشید که تصمیم درستی گرفته اید» است.

1) مدل و نمونه ی چهار معیار برای انتخاب کار در لحظه

1.شرایط و موقعیت

بعضی از کارها را می توان در همه جا انجام داد (مثلتهیه طرح و پیش نویسیک پروژه با استفاده از قلم و کاغذ)، ولی بیشتر کارها به مکان و موقعیت خاصیو یا به ابزاری (مثل تلفن یا کامپیوتر) نیاز دارند. این ها اولین عواملی هستند که تصمیم گیری ها و انتخاب های شما رامحدود می سازند.

2.زمان موجود و دردسترس

چه زمانی مجبورید به کار دیگری بپردازید؟ داشتن یک جلسه در ظرف پنج دقیقه از انجام بسیاری از کارهایی که نیاز به وقت بیشتری دارند، ممانعت می کند.

3.انرژِی موجود

چقدر انرژی دارید؟ بعضی از کارهایی که باید انجام دهید نیاز به یک منبع و ذخیرهی انرژی ذهنی خلاق و سرزنده دارند. بعضی از کارها نیز به انرژی جسمانی نیاز دارند.

4.اولویت

تصور کنید شرایط و موقعیت، زمان و انرژی موجود و دردسترس را در نظر گرفته اید، کدام کار بالاترین نتیجه و بازده را برایتان به ارمغان می آورد؟ یک ساعت وقت دارید، در دفتر خود نشسته اید و تلفن و کامپیوتر هم در دسترس تان است و انرژی تان با  مقیاس 10 حدود 3/7 است. آیا باید جواب تلفن موکل خود را بدهید، روی طرح پیشنهادیتان کارکنید، به پیام های تلفنی و ایمیل  هایتان بپردازید،یا از همسرتان سوال کنید روز خود را چگونه می گذراند؟

اینجاست که باید به حس درونی خود دست یابید و به آن تکیه کنید. اجازه دهید برای درک بیشتر این قضیه، دو مدل دیگر برای تصمیم گیری در مورد تشخیص «مهم ترین» کاری که برای انجام دادن انتخاب کنید را بررسی کنید.

2) مدل و نمونه ی سه بخشی برای ارزیابی کار روزانه

1.انجام کار از پیش تعیین شده

هنگامی که به انجام کار از پیش تعیین شده ای مشغولید، درواقع در حال کار کردن روی فهرست «اقدامات بعدی»، تکمیل کارهایی که قبلا تصمیم گرفته اید به انجام برسانید و مدیریت روند کار خود هستید. مشغول جواب دادن به تلفن های ضروری، تهیه ی پیش نویس ایده ها و نظریاتی که در ذهن خود دارید و یا تهیهی فهرستی از مواردی که قصد دارید با وکیل خود در میان بگذارید، هستید.

2.انجام کارهایی که پیش می آیند

معمولا کارهایی به صورت غیرمنتظره و پیش بینی نشده شما را درگیر می کند، کارهایی که به  اجبار و یا انتخاب باید به آن ها بپردازید. برای مثال همکارتان وارد دفتر کارتان می شود و می خواهد در مورد راه اندازی خط تولید تازه با شما صحبت کند. بنابراین شما به جای انجام دادن تمام کارهای دیگری که می توانستید در این لحظه به آن ها بپردازید، مشغول گفت وگو با او می شوید. چنین کارهای برنامه ریزی نشده ای هر روز جلوی پایتان سبز می شوند و مجبور می شوید حداقل مقداری زمان و انرژی صرف بسیاری از این گونه کارها کنید. هنگامی که این نمونه ها را دنبال می کنید به اشتباه تصمیم  می گیرید که چنین کارهایی از کارهای دیگر که باید انجام دهید، مهم تر هستند.

پیشنهاد ما  پنج عادت صبحگاهی که باعث بهره وری در طول روز می شود

3.مشخص کردن کارهایی که قرار است انجام دهید

مشخص کردن کارهایتان مستلزم مرتب کردن سبدتان، ایمیل تان، پیغام گیرتان و یادداشت های مربوط به جلسه تان و تفکیک و دسته بندی پروژه های جدید به مراحل عملی، می باشد. هنگامی که دادههای ذهن خود را پردازش می کنید، بدون شک به کارهایی که کمتر از دو دقیقه وقت می گیرند وبه بالا و پایین کردن و بایگانی کردن خیلی چیزها می پردازید.حسن این فعالیت، شناخت و تشخیص کارهایی است که باید در یک زمان انجامشوند؛ ولی نه در حال حاضر. شما همچنان که پیش می روید تمام لیست های خود را افزایش می دهید.

 

 

هنگامی که تمام کارهای خود را مشخص کردید، می توانید اطمینان حاصل کنید که فهرست های کارهایی که باید انجام دهید، کامل شده اند. شرایط، زمان و انرژی موجود به شما حق انتخاب می دهد تا به تعداد  بیشتری از کارهای خود برسید.

هنگامی که در حال انجام کاری  هستید می توانید به سه نوع فعالیت متفاوت بپردازید.

3)الگوی شش مرحله ای مرور و بازبینی کار خودتان

50000 فوت :زندگی                                    20000 فوت :حوزه ی مسئولیت ها

40000 فوت :آرمان و چشم انداز سه تا پنج ساله    10000 فوت : پروژه ها و طرح های جاری

30000 فوت : اهداف یک تا دو ساله بلندپرواز: فعالیت های فعلی

بلند پرواز : فعالیت های فعلی

این فهرست انباشته شده ی تمام کارهایی است که باید انجام دهید. تمام تماس های تلفنی که باید انجام شوند، ایمیل هایی که به آن ها جواب بدهید، کارهایی که باید برای دیگران انجام دهید، موارد مورد بحث با رئیس و همسرتان.

10000 فوت : پروژه ها و طرح های جاری

اقداماتی که در حال حاضر در پیش رو دارید بین سی تا یکصد پروژه ای است که سرتان ریخته. کارهایی که قصد دارید به  زودی آن ها را انجام دهید. (ازجمله نصب یک کامپیوتر خانگی، تنظیم یک کنفرانس برای فروش محصولات، نقل مکان به یک اداره تازه و پیدا کردن یک دندانپزشک.)

پیشنهاد ما  به تعویق انداختن درمان دارد

20000 فوت : حوزه ی مسئولیت ها

شما بیشتر پروژه های خود را به علت مسئولیت هایی که بر دوش دارید طراحی می کنید و یا می پذیرید. مسئولیت هایی که می توانند برای بیشتر مردم بین ده تا پانزده مقوله تعیین شوند.شغل و حرفه تان متضمن تعهدات بی چون و چرایی ازجمله برنامه ریزی راهبردی، حمایت اجرایی، توسعه ی پرسنل، تحقیق در مورد بازار کار، سرویس دهی به مشتری و یا مدیریت سرمایه است. زندگی شخصی تان نیز به همین ترتیب: سلامتی، خانواده، امور مالی، محیط خانه، معنویت، تفریح و سرگرمی و غیره. مطالعه و مرور این مسئولیت ها چارچوب گسترده تری برای سنجیدن و ارزیابی پروژه هایتان فراهم می سازد.

30000 فوت : اهداف یک تا دو ساله

آنچه قصد دارید در زمینه های مختلف زندگی و شغل خود در طول یک یا دو سال از این لحظه  عد دیگری جهت مشخص کردن

طول یک یا دو سال از این لحظه  بعد دیگری جهت مشخص کردن کارهایتان ایجاد می کند. غالبا اهداف شغلی تغییراتی در تمرکز و توجه تان درزمینه ی حرفه ایتان ایجاب می کند و بدین ترتیب افق های تازه ای از مسئولیت ها شکل می گیرند و نمایان می شوند.

40000 فوت : آرمان و چشم انداز سه تا پنج ساله

برنامه ریزی سه تا پنج سال آینده مولد تفکر بیشتری در مورد مقوله های بزرگ تر و وسیع تری است: تدابیر و برنامه ریزی های راهبردی، گرایش های محیطی، کم و کیف گذر زندگی، عوامل و فاکتورهای درونی که شامل شغل های طولانی مدت تر، خانواده و اهداف مالی و بررسی مسایل می شود. دگرگونی و تغییر مسایل دنیای بیرون می توانند بر شغل و سامان دهی شما اثرگذارند، مسایلی ازجمله تکنولوژی، جهان شمولی، روند متغیر بازار و بازرگانی و رقابت. تصمیمات در چنین ارتفاعی به آسانی می تواند کارتان را در بسیاری از سطوح تغییر دهد.

50000 فوت : زندگی

مقصود و منظور اولیه و اصلی هر چیز تعریف اساسی آنچه را که «کار» مربوط آن است، در اختیار ما می گذارد. کاملا واضح است پیش از اینکه احساس آرامش کنید که بهترین تصمیم گیری را در مورد آنچه قصد دارید انجام دهید و زمان تحقق آن، انجام داده اید، باید عوامل متعددی را موردتوجه و بررسی قرار دهید.

کنترل و مهار روند کارهایتان در تمام سطوحی که آن کار را تجربه می کنید، راه و روش همه جانبه تری برای انجام کارها و رضایت از عملکرد به آن به ارمغان می آورد.

علیرضا بشیری راد

بشیری راد هستم علاقمند به کارآفرینی و دیجیتال مارکتینگ و 9 سال هست بصورت تخصصی درین زمینه فعالبِت میکنم,خوشحال میشم تجربیات خودمو در اختیارتون بزارم.

مطالب مرتبط :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید