واژه نامه دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ ورکار براحتی واژه نامه را در ایمیل خود دریافت کنید ۳۰۱ REDIRECT دستور انتقال یک صفحه اینترنت به صفحه ی دیگر ۳۰۲ REDIRECT دستور انتقال یک صفحه اینترنت به صفحه ی دیگر به طور موقت ۴۰۴ ERROR خطا برای پیداا نشدن یک صفحه  A/B TEST آزمون مقایسه دو روش بازاریابی اینترنتی ABANDONMENT RATE نرخ ترک صفحه یا نرخ ترک سبد خرید  ABOVE THE FOLD پیشانی صفحه  یا همان فضای قابل مشاهده بدون نیاز به اسکرول

ادامه مطلب